Terug
Algemeen

In gesprek, hoe gaat dat precies? 

We willen beter uit de crisis komen. Daarom organiseerde de Rijksoverheid 80 groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels. Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers gingen in gesprek over problemen die zijn ontstaan door corona, en vooral ook over nieuwe inzichten en oplossingen.

Hoe ging dat precies?

De dialoogtafels vonden online plaats. We organiseerden dialoogtafels voor inwoners van ons landvertegenwoordigers van organisaties en wetenschappers. We zijn ervan overtuigd dat praten over knelpunten en verbeterideeën een positief effect heeft; wat pakt de samenleving zelf op en waar is een rol voor de overheid of middenveld? Er is een belangrijk uitgangspunt: welke thema’s en gespreksonderwerpen draagt de samenleving aan? Waarover willen deelnemers in gesprek?

Hoe worden verhalen, knelpunten en ideeën vastgelegd?

Er kwamen in grote lijnen drie vragen aan bod: wat is in de knel gekomen, wat is ontkiemd dat je zou willen vasthouden of verder laten groeien en wat zijn concrete ideeën om hiermee aan de slag te gaan? Alle verhalen over zorgen en kansen, en alle ideeën zijn vastgelegd. Je vindt een verzameling van thema’s, verhalen en ideeën, die uit de gesprekken komen, terug op dit platform. Ter inspiratie, zodat iedereen ze kan lezen. Daarnaast hebben we rapportages gemaakt, voor iedereen die er zijn/haar voordeel mee wil doen. Ook de Rijksoverheid verdiept zich in de uitkomsten van de gesprekken ter inspiratie voor de plannen die ontstaan door de coronacrisis.

Hoe verloopt de analyse van de resultaten?

Het voeren van de dialoog over knelpunten en ideeën voor verbetering heeft een positief effect op de deelnemers. Bij de burgerdialogen gebeurde dit door alle verhalen over kansen en knelpunten, en alle ideeën, te analyseren op hoofdlijnen: welke thema's komen hieruit naar voren? En waar gaan de ideeën over? Wat pakken mensen zelf op en waar zien ze een rol voor de overheid of middenveld?

We gaan juist verder met wat uit de gesprekken komt: welke thema’s draagt de samenleving aan? Waarover willen mensen in gesprek? Je vind resultaten van de burgerdialogen naast de verslagen van de middenveld- en wetenschapsdialogen op deze pagina.

Wanneer starten de dialogen?

De dialogen hebben inmiddels allemaal plaatsgevonden. Op dit platform lees je welke goede ideeën uit die gesprekken zijn gekomen.

Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?